Matchet med din vertsfamilie

Cultural Care Au Pair har det største nettverket av vertsfamilier I USA og du vil få muligheten til å se søknader og snake med familier opp til du har funnet en familie, som du syntes det kunne være spennende å bo og arbeide med. Før du tar din endelige beslutning, gir Cultural Care Au pairs matching prosess deg muligheten for å se gjennom søknader fra vertsfamilier med muligheten for å akseptere eller avvise tilbud fra vertsfamilier.

Ville du passe bedre inn i en aktiv familie eller en familie som elsker å lese og spille spill? Våres matching mål er å få den beste matchen for deg og din vertsfamilie. I forskjell til andre au pair organisasjoner, som hovedsakelig bruker upersonlige online systemer for å matche deg med en familie, har vi erfare medarbeidere i USA, som er personlig involvert i å matche alle au pairs med vertsfamilier. Vi syntes at siden denne personlige tilgangen er mer fleksibel og tilrettelagt for deg, gir et den beste muligheten for å skape en perfekt match. Hvordan foregår matching prosessen?

  • Når din søknad er akseptert sendes den til kontoret i Boston hvor våres plasserings ledere går gjennom dine erfaringer og dine kvalifikasjoner
  • Når de finner en bra match, vil du og din vertsfamilie få kontakt gjennom våres online profil hvor du kan se noe informasjon om vertsfamilien, om barna og hvor de bor i USA.
  • Vertsfamilien leser hele din online søknad igjennom og ser din video for at lære deg bedre å kjenne.
  • Hvis vertsfamilien føler at du passer inn i deres familie ringer de til deg for å avtale et telefonintervju.
  • Etter telefonintervjuet får både du og familien tid til å bestemme dere om det er den riktige match.
  • Så snart du har en gjensidig match, begynner planleggingen av din reise.

Au pairer har ofte mange spørsmål til telefonintervjuet og mange er veldig nervøse for denne delen av søknadsprosessen. Ettersom det kan være vanskelig og ha ett telefoniintervju på engelsk, hjelper vi deg med å forberede deg akkurat slik vi gjør med resten av din søknad. Våres beste råd, når du blir intervjuet av en potensiell vertsfamilie, er å forberede noen spørsmål, som du gjerne vil stille vertsfamilien, så du kan bli bedre kjent med hverandre og finne ut om familien er det rett match for deg.

Søk nå Informasjonsmøter