Utpreget av U.S. Department of State

Au Pair programmet er et U.S. Department of Sate-reguleret kulturelt utvekslingsprogram som blev grunnlagt i 1989. The Department of State setter opp 4 retningslinjer som alle programdeltagere og au pair byråer skal følge – retningslinjene er designet for å beskytte både vertsfamilier og au pairs. Det er Cultural Care Au Pairs ansvar å forholde seg disse reglene for å sikre kvalitets opplevelse for både deg og din vertsfamilie. Som sponsor overholder vi de strenge regler angående au pairs og vertsfamilienes utvelgelse og støtte. Vi sender også inn aktuelle rapporter og papirer til U.S. State Department, for å opprettholde vårt programs høye standardkvalitet. Den eneste lovlige måten at være au pair i USA er gjennom en godkyndt sponsor, som Cultural Care Au Pair.  

Regjeringens regler som Cultural Care Au Pair følger er:

 • Gir au pairs minimum 8 timers trening i barns utvikling og barnenes sikkerhet (minst 4 som handler om spedbarns sikkerhet)
 • Gir au pairs minimum 24 timers instruksjon i barns utvikling, før de plasseres i ett amerikansk hjem (minst 4 timer skal være relaterte til barn under 2 år)
 • Sikrer at alle vertsfamilier er tilknyttet en kontaktperson (LCC), som bor innenfor en times kjøretur.
 • Krever at LCCs utfører en orientering med hver vertsfamilie og au pair innen de første 14 dager etter au pairens ankomst

Krever at LCCs holder personlig månedlig kontakt med både vertsfamilien og holder månedlige møter for deres au pairs.  

Retningslinjer som våres vertsfamilier skal følge:

 • Gi deres au pair eget soverom, mat og ukentlig lønn på $195,75
 • Begrense deres au pairs arbeid til 45 timer om uken (ikke mer enn10 timer om dagen)
 • Begrense deres au pairs husholdningsarbeid til det som er barnerelatert (inklusiv tilberedning av mat, vasketøy og opprydding.)
 • Gi deres au pair 1.5 dager fri om uken, minst en hel helg om måneden og 2 ukers betalt ferie
 • Arrangere at en forelde eller annen ansvarlig voksen blir hjemme med au pairen de første 3 dagene etter ankomsten
 • Sikrer at en annen voksen er hjemme med au pairen hele tiden, hvis man har et spedbarn på 3 måneder
 • Bidra med opp til $500 til de nødvendige collegekurs
 • Tilby transport til deres au pair, til de månedlige møtene med kontaktpersonen og til kursene på college

Medlem av The International Au Pair Association (IAPA)
Som medlem av IAPA, har Cultural Care Au Pair fått en kvalitet godkjennelse som et au pair program i USA. IAPA er en verdensforening og høyt respekterte i den kulturelle utvekslings industrien. Se www.iapa.org for mer informasjon. 

Søk nå Informasjonsmøter