Utvelgelse av vertsfamilier og matching

Som det største au pair byrået i verden, tilbyr Cultural Care Au Pair deg adgang til flest vertsfamilier I USA. Vi utvelger nøye våres vertsfamilie for å sikre oss at du blir glad og hard et bra I løpet av ditt år I USA. Alle vertsfamiliene skal ha fantastiske referanser og underskrive en bindet kontakt med overholdelse av regler og reguleringene i au pair programmet. Etter vi har sjekket referansene, vil våres erfarne medarbeidere utføre et intervju hjemme hos dem for å bekrefte at de lever opp til våre krav.

Enhver vertsfamilie er unik og vi har familier over alt I USA, alle med forskjellige livsstiler. De fleste bor i nærheten av en stor by, mens andre bor i forstads eller små byområder. En eller begge foreldrene arbeider og antall barn varier fra familie til familie. Men det er en ting alle har til felles- bruk for fleksibel barnepass og en interesse for å lære om andre kulturer, samtidig som å lære andre om egen kultur. Mange av våre familier har hatt en au pair før og vi er veldig stolte over at 70 % av våre familier fortsetter hos Cultural Care Au Pair hvert år.

Cultural Care Au Pairs matching system
Våres matching prosess er basert på at bade familien og au pairen har muligheten for å lese informasjon om hverandre, snakke med hverandre og når begge er fornøyd med, at de har funnet den rette matchen, avslutter vi plasseringen.

Før den endelige beslutningen skal tas har du mulighet for å lese søknader fra vertsfamilier og med muligheten for å akseptere eller avise tilbud fra familien. Etter du aksepterer et tilbyd fra en familie, vil din lokale Cultural Care Au Pair fortsette med å forberede deg på ditt år som au pair.

I forskjell fra andre au pair organisasjoner som hovedsakelig bruker upersonlige online systemer for å matche deg med en vertsfamilie, har vi erfarne medarbeidere i USA, som arbeider direkte med au pair og vertsfamilier. Våre erfaringer viser at denne personlige tilgangen hjelper oss med å sikre det mest suksessfulle match og den beste program opplevelsen. Vil du passé best i en aktiv familie, som elsker sport og utendørs aktivitet eller er en stille kveld på sofaen med din yndlingsfilm mere deg? Våres mål er å finne den beste matchen for deg og din vertsfamilie.

Søk nå Informasjonsmøter