Au pair kvalifikasjoner

Det finnes en rekke krav for au pair programmet som enten har blitt satt av offentlige organisasjoner eller Cultural Care Au Pair. Siden au pairer tar på seg ansvaret for omsorg for folks barn, er det svært viktig at alle kandidatene oppfyller disse minimumskravene. Hvis du har noen spørsmål om du oppfyller dem eller ikke, er det bare ringe oss.

En Cultural Care Au Pair:

• Er mellom 18 og 26 år gammel
• Elsker barn og har minst 200 timer erfaring med barnepass
• Er flink i engelsk
• Har gjennomført (eller er i ferd med å fullføre) videregående skole
• Har førerkort eller er i stand til å få det før avreise
• Har ikke en kriminell bakgrunn
• Har god helse
• Er fleksibel, motivert, moden og positiv
• Er klar til å forplikte seg til et år i utlandet

Den viktigste kvalifikasjonen er god barnpass erfaring. Vårt program krever minst 200 timer med barnepass for å være au pair. Dette kan omfatte barnevakt (inkludert for slektninger), frivillig eller arbeider ved en barnehage eller SFO, trener for barneidrett, jobbet med en kirke gruppe, veileder eller noe annen form for erfaring med barn.

 

Søk nå Informasjonsmøter