Arbeide som en Au Pair

Å jobbe som en au pair er så mye mer enn bare en jobb. Det er en mulighet til å påvirke barns liv og for deg å vokse som person. "Au pair" er fransk, og betyr "på lik fot" og reflekterer forholdet du vil ha med barna og familien: Likhet, åpenhet og omsorg.

Ordene Nanny eller Au Pair blir brukt til å beskrive en person som tar vare på barn når foreldrene er på arbeide. Hovedforskjellen mellom de to er at en nanny er ansatt av familien som en arbeider, mens en Au Pair blir en del av familien som en del av en kulturell utveksling som jobber med barna I husholdet.

En Au Pair blir bokstavelig talt en del av familien og dette er den beste måten for å kunne få en ekte kulturell utvekslings opplevelse.

Søk nå Informasjonsmøter